کالادیوم کوچک
بازدید: 43
قیمت : 75000 تومان

 

نیازها:
نور :
نور کنار پنجره و زیاد قرار دهید تا رنگهای زیباش را حفظ کند ،
دما:
گرمای خشک را دوست ندارد ولی زیر گلدان یک سینی اب بگذارید مثل جزیره تا رطوبت گیاه را تامین کند ، زمستانها دقت کنید کالادیوم شما یخ نزند یا جایی که درب باز وبسته میشود نباشد که برگها زرد میشوند،
آبیاری:
تا زمانی که برگ دارد (بعضی مواقع فقط ریشه را نگهداری میکنند) زمانی که خاکش خشک شد ابیاری کنید و اجازه ندید زیاد خشکی ببیند و درفصل خواب چنانچه گیاه فاقد برگ است ابیاری را متوقف کنید،گیاه در زمستان به ابیاری کمی نیاز دارد
رطوبت:
غبارپاشی بکنید ، ولی اگه دیدید برگها لکه های قهوه ای افتاده غبار پاشی را متوقف کنید ،نزدیک گلدان های دیگر نگهداری کنید و یا در کاشت گروهی با گیاهان دیگر رطوبت را از این طریق تامین کنید .میتونید روی سطح خاک گلدان خزه مرطوب بگذارید و خزه را دائما خیس کنید !


قیمت : 75000 تومان
تخفیف 0%
قیمت نهایی : 75000 تومان