کشف کمبود عناصر مغذی
تعداد بازدید: 331
دسته بندی : عمومی

 درمطلب سعی میکنم به شناخت این کمبود در ظاهر تغییر یافته گیاهان بیپردازم.

ادامه......

 

از   0   رای
0