پاچیرا (درخت پول)
چهار شنبه 3 مرداد 1397
بازدید: 2657

پاچیرا بومی کشور های شرق آسیا میباشد .مردم این کشورها اعتقاد دارند وجود این گیاه در منزل یا محل کار باعث برکت و آمدن پول و ثروتمندشدن میشود و مرسوم است هنگامی که کسی به منزل یا محل کار جدید خود رفت پاچیرا به او هدیه میدهند.این گیاه جز گیاهان آپارتمانی میباشد ولی در کشور هایی همچن مالزی و چین دیده شده که بیرون از آپارتمان نیز نگهداری میشود.

این گیاه دارای برگ هایی به رنگ سبز تیره و کشیده همچون دست می باشد. بر طبق فرهنگ و سنت چین این گیاه را برای چشم روشنی برای خرید خانه نو یا فرصت های کلان کاسبی به یکدیگر هدیه میدهند میتان گفت آنها اعتقاد دارند این گیاه در رشد پیشرفت و کسب درامد آنها مهم می باشد به طوری که در بیشتر مغازه ها اداره ها و خانه ها این گیاه به چشم می خورد.

بهترین نورگیر برای این گل پنجره ی شمالی است .

در کل به نور متوسط نیاز دارد و تا چند روز هم سایه را تحمل می کند.

دمای متوسط خانه یعنی 16 تا 24 درجه را تحمل می کند.به آبیاری هفته ای یکبار نیاز دارد ،این گیاه به آبیاری زیاد حساس است، آب زیاد باعث زردی و سیاهی برگها از نوک می شود.

.در ضمن روی ساقه ها و بین ساقه ها آب نریزید چون باعث پوسیدگی می شود در زمستان چون نور کمتر می شود و رشد گیاه هم کم می شود پس حتما آبیاری را به هفته ای یکبار کاهش دهید.

ترکیب پیت ماس یا خاک های هلندی با پرلیت به صورت 60 به 40 به نفع پرلیت برای تهویه مناسب و زهکشی کافی مناسب است.

جهت تقویت با کود کامل ماهی یکبار گیاه را تغذیه کنید.

پاچیرا با بذر و یا قلمه ساقه میتوان تکثیر کرد به این ترتیب که قلمه شاخه سال جاری را در آخر پاییز با حداقل 2 گره را ببرید و آن را داخل بستر قلمه قرار دهید. بدین ترتیب بعد از چند هفته جوانه می زند.