بانام علمی
Golden candle plant/Pachystachys Lutea


 
خانواده:Acanthaceae

جنس:Pachystachys

گونه:Lutea

اسامی متداول: در ایران به آخیس باخیس(!) و در خارج از کشور به نامهای گیاه شمع طلایی(Golden candle plant)،گیاه میگوی طلایی(Golden shrimp plant) و گیاه آب نبات چوبی(Lollypop plant) معروف است.
 
 
 
مبدا:آمریکای جنوبی.( از السالوادور تا پرو)

نوع:
بوته-درختچه .


خصوصیات:گیاهیست با برگهای نیزه ای شکل سبز تیره و شاخه های مستحکم و گلهای جالب توجه.در واقع آن چیزی که در نگاه اول، گل این گیاه بنظر میآید چیزی نیست جز "برکت"های(bract)فلس مانند زرد درخشان که در ساختاری چهاروجهی و مکعبی شکل بر روی هم سوار شده اند.
گل واقعی این گیاه سفید و لوله ای شکل بوده و از قاعده برکتها خارج میشود.اندازه گیاه در اکثر منابع بین 90 تا 120 سانتیمتر ذکر شده اما در منزل و در صورت کاشت در گلدان معمولا کوچکتر میماند.البته لازم به ذکر است که معمولا به منظور حفظ تناسب و زیبایی، گیاه از طریق هرسهای منظم و به موقع عمدا کوتاه نگهداشته میشود.
 
 
 

نور:
آفتاب/نیم سایه.(در نواحی گرم و خشک میبایست از گیاه در مقابل آفتاب ساعات گرم روز محافظت کرد.
)


رطوبت:رطوبت متوسط اتاق.اما غبار پاشی منظم موجب بهبود وضعیت گیاه شده و توصیه میشود.

روش آبیاری:در آبیاری زیاده روی نکنید و پیش از آبیاری مجدد اجازه دهید که خاک سطح گلدان کمی خشک شود. در فصول سرد سال در صورت کاهش رشد، آبیاری را کاهش داده و با شروع رشد گیاه،دفعات آبیاری را مطابق نیاز افزایش دهید.

ترکیب خاک:خاک غنی از مواد مغذی با زهکش خوب و کمی اسیدی.استفاده از موادی که باعث تهویه مناسب و عبورسریع آب اضافه میشوند(مانند پرلیت، پامیس ،شن و ...)به میزان کافی الزامیست.

تغذیه:در طول فصل رشد،هر دو هفته یکبار گیاه را بوسیله کود شیمیایی دارای درصد بالای پتاسیم وفسفر تغذیه کنید.توجه داشته باشید که غلظت محلول باید به نصف میزان توصیه شده در دستور مصرف کود مورد نظرکاهش یابد.
 
 
 
 
 
 
 
 
نکات تکمیلی:

-این گیاه نسبت به سرما حساس بوده و در صورت کاهش دما تا حدود 15-16درجه سانتیگراد برگهای آن شروع به ریزش میکنند.عدم محافظت از سرما منجر به مرگ گیاه خواهد شد.
-به منظور حفظ زیبایی و افزایش گلدهی نیاز به هرس مداوم و استفاده از کودهای مخصوص تقویت گلدهی که دارای پتاسیم وفسفر بالا هستند خواهید داشت ولی در نظر داشته باشید که از آنجاییکه گلها روی شاخه های جدید بوجود می آیند زیاده روی در هرس کردن، گرچه ممکن است باعث افزایش تعداد گلها بشود اما در مقابل زمان گلدهی را به تعویق خواهد انداخت.

-در صورت تامین نور کافی و گرمای مورد نیاز،این گیاه در تمامی طول سال و در غیر اینصورت تنها در فصول گرم سال گلدهی خواهد داشت.

- گیاه شمع طلایی هم به عنوان گیاه آپارتمانی و هم بعنوان گیاه فضای باز مورد استفاده قرار میگیرد منتها در نواحی معتدل(غیر استوایی)در صورت کشت گیاه در فضای باز،ناچار به انتخاب یکی از دوگزینه زیر خواهیم بود:

1)حفاظت در مقابل سرما و زنده نگهداشتن گیاه در فصول سرد.

2)عدم حفاظت از گیاه و کشت آن بعنوان گیاه یکساله.

آفات: در محیط باز آفت جدی ندارد اما در صورت نگهداری در داخل منزل ممکن است توسط آفاتی مانند:مایتهای عنکبوتی،شپشک آرد الود، مگس سفید،مگس سیاه خاکزی،شته،حشرات فلس دار و ... مورد تهاجم قرار بگیرد.

تکثیر:
قلمه چوب نرم و چوب نیمه سخت در تابستان.طول قلمه ها را حدود 10 سانتیمتر بگیرید و به منظور افزایش شانس موفقیت از هورمون ریشه زایی استفاده کنید.
 
 
 
 


منبع : انجمن راز بقا ( دات او آر جی)