TO share flower is to
share the happiness..

About rose naz

About rose naz

دربــاره مــا

برای مشاهده و سفارش محصولات رزناز شیراز شما میتوانید از منوی بالای صفحه وارد فروشگاه سایت شده ویا با شماره تلفن 09178053631 مستقیما با بخش فروش هماهنگی لازم را انجام دهید. اغلب محصولات بدون گلدان تزیینی میباشد ودرصورت تمایل میتوانید گلدان مناسب سلیقه ودکوراسیونتان را به سفارش خود اضافه نمایید. ازآنجایی که هیچگاه دو گیاه دقیقا مثل هم نخواهند بودوبا اینکه تصاویر قرارداده شده تگ (نمونه اصلی) را بر روی خود دارد باز هم امکان میزان کمی تفاوت همیشه گریزناپذیر است. قطعا گیاه ارایه شده از لحاظ سایز وسن گیاه با تصویر الصاقی یکی خواهد بود. برای سهولت در ارسال سفارش خودخواهشمند است قبل از تکمیل سفارش خود با بخش فروش تماس بگیرید .با درود فراوان (شرکت رزناز شیراز)

جدیدترین محصولات


آخرین مقالات